สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 คุณเข้าชมระดับที่
 
เริ่มเมื่อวันที่ 15 มี.ค.48
ห้องข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
\
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กร
ระเบียบ กฎหมาย คู่มือ การบริหารพัสดุภาครัฐ
ข่าว-กิจกรรมย้อนหลัง
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2563
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2563
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำสถานที่จำหน่ายสินค้า สถานที่นั่งพักผ่อน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟวอลโว่ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับทำซุ้มประตูทางเข้าทุ่งทานตะวันซ่อมแซมห้องน้ำ จัดทำอุปกรณ์ในการทำความคิดเห็นฯ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ไผ่ จำนวน 60 ลำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด)
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน computer Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 56/2563
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2563
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดเครนกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกติดเครนกระเช้าไไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเบรครถยนต์บรรทุกติดเครนกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 55/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 54/2563
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ลูกปืนล้อ) (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 53/2563
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับใช้สวมใส่ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 30/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 52/2563
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 51/2563