สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 คุณเข้าชมระดับที่
Website counter
Free Counter
เริ่มเมื่อวันที่ 15 มี.ค.48
 
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
***วัดวังทองวราราม***

   •วัดวังทองวราราม สร้างมานานมากไม่สามารถทราบประวัติการสร้างที่แน่ชัด
ว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างวัดเป็นครั้งแรก จากการสอบถมชาวบ้านและหลักฐานต่าง ๆ
ก็พอสรุปได้ว่าวัดวังทองวรารามสร้างมาประมาณ 200 กว่าปี สันนิษฐานจากอุโบสถหลังเก่า ซึ่งสร้างตามศิลปกรรมแบบอยุธยาตอนปลายและสร้างด้วยศิลาและซึ่งตรงกับหลักฐานในสมัยดังกล่าวเป็นหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าสร้างมานาน
   ต่อมาประชาชนได้เรียกชื่อวัดนี้ว่า “วัดราชสิงห์ขรณ์” มีอาณาเขตติดกับแม่น้ำ
วังทองแม่น้ำสายนี้ ถือว่าเป็นเมืองท่าติดต่อค้าขายระหว่าง อำเภอนครไทย
ด่านซ้าย เลย หล่มสัก เป็นเมืองหน้าด่านการค้าทางเรือของเมืองพิษณุโลก
ในสมัยนั้น ต่อมานายแหนง อินทร์ตลาดชุม และนายพิน คัชมาตย์ขุนวังเงิน
ขุนพิเทศน์ หมอประดิษฐ์ นายดี และนายแพ ได้บริจาคที่ดินและบูรณะวัด ได้ขนานนามวัดนี้ว่า
“วัดอินทร์ตลาดชุม” กาลต่อมาคำวา “อินทร์” จึงจางหายไปก็คงเหลือชื่อวัดว่า “วัดตลาดชุม”
   เมื่อล่วงเลยมา ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภอจาก “อำเภอนครป่าหมาก เป็น อำเภอวังทอง
เมื่อ พ.ศ. 2482 วัดตลาดชุม ซึ่งเปลี่ยนชื่อตามอำเภอวังทอง เพราะความเคยชินชาวบ้านมักเรียกว่า
“วัดวังทอง”

หลวงพ่อเพชรวัดวังทองวราราม
วิหารหลวงปู่มี
วิหารเก่าวัดวังทองวราราม
เรือโบราณวัดวังทองวราราม
***ไร่ทานตะวันเทศบาลตำบลวังทอง*** คลิก