กลับหน้าแรก

 
นายภานุวัฒน์  วัลลีภัทรกุล
ปลัดเทศบาล
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 
 
คุณเข้าชมเวบไซต์ลำดับที่
 
Website counter
 
เริ่มเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548
 

เทศบาลตำบลวังทอง
ถ.พิษณุโลก - หล่มสัก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ 0-5531-2999
Copyright wt.go.th All rights reserved
Thailand Web Stat