สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 


แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
             - แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ประจำปีงบประมาณ
        - ประจำปีงบประมาณ 2561
 
 
 
ประจำปีงบประมาณ 2562
        - ไตรมาสที่ 3 และ 4
        - ไตรมาสที่ 1 และ 2
 

ประจำปีงบประมาณ 2561

        - ไตรมาสที่ 3 และ 4
        - ไตรมาสที่ 1 และ 2