สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 


ปีงบประมาณ 2562

            - แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
            - แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กันเงินรายจ่าย งบประมาณ 2561)
ปีงบประมาณ 2561
            - แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 

   ปีงบประมาณ 2563

  เดือนกันยายน 2563
เดือนพฤษภาคม 2563
เดือนมกราคม 2563
  เดือนสิงหาคม 2563
เดือนเมษายน 2563
เดือนธันวาคม 2562
  เดือนกรกฎาคม 2563
เดือนมีนาคม 2563
  เดือนมิถุนายน 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 2563

   ปีงบประมาณ 2562

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
เดือนกันยายน 2562
เดือนสิงหาคม 2562
เดือนกรกฎาคม 2562
  เดือนมิถุนายน 2562

   ปีงบประมาณ 2561

  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
  เดือนกันยายน 2561
  เดือนสิงหาคม 2561
  เดือนกรกฎาคม 2561
  เดือนมิถุนายน 2561

   ปีงบประมาณ 2560

  เดือนกันยายน 2560
  เดือนสิงหาคม 2560
  เดือนกรกฎาคม 2560
  เดือนมิถุนายน 2560