สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 


ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2562
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่ เมษายน 2561 - กันยายน 2561)
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)